Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com
Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com

Bevorderen onderlinge communicatie managers

Situatie

De organisatie heeft een breed activiteitenpalet in een moeilijke omgeving. Er is sprake van snelle verandering in de buitenwereld waardoor activiteiten heroverwogen of anders georganiseerd zullen moeten worden. Daar deze situatie al enige tijd aanhoudt is er onrust in de organisatie, angst en het verlies van sleutelpersonen. Business Being Human wordt gevraagd mee te denken met een aanpak om de onderlinge onrust bespreekbaar te maken en het verlies van sleutelpersonen te beperken.

Aanpak

Uit de eerste verkenning met de contactpersonen en het directieteam wordt duidelijk dat het aanpakken van de onderlinge communicatie de eerste stap moet zijn. Met alle betrokkenen wordt individueel een gestructureerd interview gevoerd. Hierin is naast de inhoud ook alle ruimte voor het bespreken van de beleving van de situatie. Psychologische veiligheid is immers een voorwaarde voor succesvolle verandering. In het gesprek wordt voorgesorteerd op een gezamenlijke sessie. De resultaten van de interviews worden weergegeven in een “spiegelgalerij” waar alle betrokkenen kennis kunnen nemen van elkaars zorgen en uitdagingen. 

In een gezamenlijke sessie met alle managers van de organisatie worden de problemen en de kansen voor de organisatie geïnventariseerd. De focus ligt in deze sessie op het faciliteren van het onderlinge gesprek, het uitwisselen en begrijpen van elkaars standpunten en zorgen. Deze sessie wordt door de deelnemers als een verademing ervaren. De constructieve communicatie zorgt voor een grote verheldering van de onderlinge problemen en weerstand. 

Resultaat

De energie die uit deze sessie voortkomt leidt tot een aanzet voor een actieplan dat in taakgroepen wordt opgepakt. Een veranderplan wordt zo vanuit de groep zelf ingezet. Onderlinge communicatie en daarmee begrip is enorm verbeterd. Er worden periodieke vervolgsessies gepland en er is een centrale veranderagenda opgesteld. De positieve effecten van de sterk verbeterde communicatie laten zich vooral ook in de reguliere bedrijfsactiviteiten zien.