Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com
Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com

Herijking werkwaarden en toekomstvisie

Situatie

Een afdeling binnen een grote organisatie moet kunnen blijven inspelen op grote maatschappelijk opgaven die op de gehele organisatie afkomen. Het beeld bestaat dat deze afdeling de organisatie hierin nog onvoldoende ondersteunt. Zowel inhoudelijk als met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening wordt er meer verlangt. Het moet sneller, meer in co-creatie, innovatiever. Door managementwisselingen is het ook onrustig bij de betreffende afdeling. 

Via een interimmanager wordt Business Being Human benaderd om in een aantal teamsessies de directie met elkaar in gesprek te laten gaan over:

  • hun ideeën voor het verbeteren van de dienstverlening
  • gemeenschappelijke werkwaarden
  • een toekomstvisie voor hun afdeling en de eigen onderdelen daarin
  • concrete acties om de ideeën verder te brengen en ten uitvoer te brengen

Aanpak

Business Being Human verkent met de interimmanager de behoeften en verwachtingen ten aanzien van de teamsessies. Mate van interactiviteit, tools om te komen tot een concrete inhoudelijke bepaling inclusief afspraken en acties voor op de korte termijn. Business Being Human houdt intakes met een aantal directeuren om te verkennen hoe zij naar de case kijken en welke verwachtingen zij hebben bij teamsessies. In co-creatie wordt een programma gemaakt. Business Being Human faciliteert een aantal sessies, die onder andere bestaan uit groepsgesprek, een verkenning hoe zij de psychologische veiligheid ervaren, breakouts, een visualisatie, gap-analyse huidige en gewenste situatie, een organisatieopstelling, besluitvorming, actiebepaling. Na afloop rapporteert Business Being Human de take-aways uit de sessies en doet het aanbevelingen voor het vervolg.

Resultaat

Naast een rapportage met conclusies en aanbevelingen hebben de sessies geleid tot heldere afspraken over gemeenschappelijke werkwaarden, een heldere toekomstvisie en besluiten over acties voor het vervolg. Denk voor het vervolg aan co-creatiesessies op medewerkerniveau waarin deelnemers betrokken worden bij de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming met betrekking tot de dienstverlening waarin zij een rol spelen en Knowing Doing Gap sessies om afspraken en acties levend te houden.