Samen veranderen door co-creatie en teaming!

 

Veranderen gaat vaak gepaard met weerstand. Goed omgaan met deze weerstand kan leiden tot energie en creativiteit. Daarom is het belangrijk dat bij veranderprocessen mensen zelf aan het roer staan. Alle denkkracht, creativiteit, energie, betrokkenheid en veerkracht die in de organisatie beschikbaar is wil je kunnen inzetten. In co-creatie geven mensen zelf en met elkaar leiding aan verandering. Door teaming betrekken wij expertises en invalshoeken die nodig zijn voor gezamenlijk leren en innoveren. Business Being Human faciliteert en regisseert het veranderproces.

Wat is verandering?

Groeien, ontwikkelen, bewegen, leren, verbeteren, dingen anders doen met elkaar. Veranderen is niet alleen maar een grootscheepse reorganisatie. Soms zit verandering in kleine dingen die voor de organisatie een wezenlijke verbetering opleveren. Bij Business Being Human onderscheiden we verschillende niveaus van verandering, van incrementeel of geleidelijk tot transformatie. Wij geloven dat juist geleidelijke veranderingen tot verbetering van de business leiden. Het zijn deze veranderingen waarop wij ons in eerste instantie richten.
Onze vier uitgangspunten:
Veranderen = ontwikkelen
stick-people-2324013_1280.png
Business begint met menselijke activiteit: begin verandering dus met je mensen
ability-2672658_1280.png
Maak gebruik van het aanwezige potentieel: mensen en organisaties kunnen en weten meer dan zij vaak zelf denken
people-3245739_1280.png
Hanteer een open samenwerking: benut de kracht van anderen (teaming)