Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com
Neem contact op via + 31 6 50693901 of hallo@businessbeinghuman.com

Home

Everybody's got to learn change grow sometime(s)

Jouw wake-up call

Jouw organisatie moet veranderen
Jij wil veranderen

Iedereen werkt echt hard. Misschien gaat het nog best goed. Of er is al onrust. Maar het gevoel komt op: dit moet toch anders kunnen? Maar hoe pakken wij dat aan? Waar beginnen we? Hoe krijgen we iedereen mee?

Je zoekt geen technische oplossing, zoals het invoeren van een IT systeem. Jullie vraag ligt dieper: Voldoen wij nog aan de eisen van de klant? Doen we nog de goede dingen? Zijn onze werkwijzen nog up to date? Zijn wij zelf nog up to date?

Co-creatie

Veranderen begint bij jouw mensen

Je hebt besloten dat er iets moet veranderen. Maar hoe nu verder? Zodra het over meer fundamentele veranderingen gaat is het pad helemaal niet zo duidelijk. En waarschijnlijk uniek voor jullie. Die uitdaging moet je met elkaar in de organisatie aangaan, samen kiezen wat je doet en samen eraan werken. Niet met een klein clubje het regelen, maar meteen in het begin iedereen die het aan gaat betrekken.

Zorgvuldig en snel

Jullie besturen je eigen proces

Je kunt alleen jezelf veranderen. Je kunt alleen zelf leren. Jullie bepalen het doel, het tempo, hoe jullie aan de verandering willen werken. Jullie zijn eigenaar en uitvoerder. Het is niet makkelijk, veranderen. Achteraf lijkt het pad altijd duidelijk, maar als je het pad nog moet maken is dat anders.

Een onafhankelijke buitenstaander kan helpen in dit proces. Door te helpen structureren, de vaart erin te houden, het programma te leiden. Door mensen in de organisatie te betrekken, ervoor te zorgen dat niemand ondersneeuwt. Door met elkaar aan de slag te gaan in actieve sessies, maar vooral ook in het werk dat daaruit volgt. Veranderen is niet alleen anders praten, maar ook anders doen. En door expertkennis toe te voegen waar dat nodig is. Business Being Human kan hierin jullie partner zijn.

Overzichtelijk

Change Canvas als leidraad – 4 stappen, 10 principes

Als houvast kunnen jullie het Change Canvas van Business Being Human gebruiken. Het Canvas biedt overzicht en geeft aan welke stappen je kunt nemen. Hierdoor weet iedereen hoe ver de verandering is en wat er van hem of haar wordt verwacht. Geen verwarring. Het canvas is gebaseerd op het 4D Change Model van Business Being Human. Bekijk dit model hier.

Doeltreffend

Begin jullie verandering hier!

Neem contact op om met ons te sparren over jullie veranderopgave – of over andere vragen die je hebt.

Stel je je verandering liever nog even uit? Klik dan hier.

Met Business Being Human

Zelf aan het stuur, duidelijke aanpak, geen verwarring
Iedereen aan boord, met snel het eindresultaat: een geslaagde verandering

Zonder Business Being Human

Een leading coalition, maar waar is de rest?
Het project is snel klaar, maar de verandering suddert voort

Waar kunnen jullie ons nog meer voor bellen?

Organisatieprogramma’s

We hebben jarenlange ervaring met programmaontwerp en -uitvoering.
Voor talentontwikkeling, management development, loopbaanontwikkeling.
Van management trainees tot executive management, onder andere in samenwerking met business schools.

Teamsessies en – coaching

Ook voor losse sessies kun je contact met ons opnemen. Vaak gaat het om gespreksbegeleiding, heisessies, strategiebepaling, of groepsinterventies. Afhankelijk van het onderwerp werken we hier samen met externe specialisten. Methodieken en bronnen die wij inzetten zijn: Systemisch Werk (Opstellingen), Lencioni, Amy Edmundson, Tuckman, Deep Democracy, Design Thinking, Scenario Denken, Waarderend Onderzoeken, Lean Start Up, Agile Way of Working, Creative Problem Solving en nog veel meer.

Individuele coaching

Wij coachen ondernemers, managers en professionals. Onderwerpen zijn (persoonlijk) leiderschap, verandering, zingeving en loopbaanontwikkeling. Binnen deze thema’s besteden we ook aandacht aan emotionele en sociale intelligentie, regie nemen – en behouden, persoonlijke en professionele waarden, talenten, communicatiestijlen en nog veel meer. Wij bieden ook DISC- en drijfverenanalyses aan. Wij zijn aangesloten bij onder meer NOBCO.

Cases uit onze praktijk

 • Herijking werkwaarden en toekomstvisie

  Situatie Een afdeling binnen een grote organisatie moet kunnen blijven inspelen op grote maatschappelijk opgaven die op de gehele organisatie afkomen. Het beeld bestaat dat deze afdeling de organisatie hierin nog onvoldoende ondersteunt. Zowel inhoudelijk als met betrekking tot de…

 • Bevorderen onderlinge communicatie managers

  Situatie De organisatie heeft een breed activiteitenpalet in een moeilijke omgeving. Er is sprake van snelle verandering in de buitenwereld waardoor activiteiten heroverwogen of anders georganiseerd zullen moeten worden. Daar deze situatie al enige tijd aanhoudt is er onrust in…

 • Nieuwe kansen benutten

  Situatie In de organisatie bestaat het gevoel dat de business-ontwikkeling stagneert: Er moeten toch meer kansen voor de organisatie zijn dan er nu worden gerealiseerd? De achterblijvende ontwikkeling is te zien aan onder andere: achterblijvende groei tov concurrenten een verouderd…

 • Cultuurverandering

  Situatie Ten aanzien van de werkwijze bij de organisatie kwam naar voren dat deze weinig ruimte liet voor en stimulans gaf aan: eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen, ondernemen. Ook kwam naar voren dat medewerkers en managers zich niet veilig voelden kansen te…

 • Soft Skills

  Situatie Tijdens de implementatie van het cultuurveranderprogramma, ontstond zoals verwacht grote weerstand in de organisatie. In de praktijk bleken gemaakte afspraken niet haalbaar of veel lastiger na te komen dan aanvankelijk werd gedacht. Zoals verwacht ontstond in deze fase ook…

 • Leiderschap

  Situatie In veel organisaties ontstaat tijdens de implementatiefase een leiderschapscrisis. Een dergelijke crisis wordt zichtbaar door de impasse die ontstaat bij het het voortouw nemen van de uitvoering. Op bepaalde momenten is onvoldoende duidelijk wie het voortouw neemt en wat…

Waarom doen we dit?

Psychologische veiligheid

In de verandervisie van Business Being Human staan psychologische veiligheid, co-creatie en teaming centraal. Psychologische veiligheid binnen een organisatie, een team of afdeling zien wij als de belangrijkste voorwaarde om verandering te laten slagen en leren en ontwikkelen te bevorderen.  

In organisaties en de samenleving

Wij beschouwen psychologische veiligheid niet alleen als een belangrijk thema voor organisaties en werkrelaties, maar ook voor partner- en vriendschapsrelaties, gezinnen en de samenleving in zijn geheel. Wij geloven dan ook dat met het bevorderen van psychologische veiligheid in organisaties, de wereld een stukje mooier gemaakt kan worden. Immers wat je leert en ervaart op je werk, neem je ook mee naar huis, naar activiteiten in je vrije tijd, naar vriendschapsrelaties en vrijwilligerswerk.

Onze standaard trainingen en workshops

Weerstand

Veranderen zonder weerstand bestaat niet. Er is altijd weerstand. Ook…

Thinking clearly in times of crisis

With Covid-19, we all have been inundated by official and…

Spreken is goud, zwijgen is gevaarlijk

De borging van effectief verspreid en virtueel samenwerken  Misschien ken je…